Plakat Sielinko 2018

 W dniach 9-10 czerwca w Sielinku odbyły się

         25 Jubileuszowe Wielkopolskie Targi Rolnicze oraz
         I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

 Obydwa wydarzenia honorowym patronatem objął Minister
 Rolnictwa i Wojewoda Wielkopolski.
 Targi w Sielinku to oferta dla rolników, przedsiębiorców,
 samorządowców oraz urzędników instytucji rolniczych.
 I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych była
 zorganizowana wspólnie z branżowymi Związkami
 Hodowlanymi oraz ze współorganizatorami, tj.ODR-ami
 z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz
 śląskiego. Ze względu na chorobę ASF nie była
 prezentowana w sposób bezpośredni trzoda chlewna.
 Coraz większym powodzeniem i uznaniem cieszyły się
 organizowane w ramach targów Dni Pola. Na powierzchni
 prawie 14 ha. prezentowane były różne gatunki i odmiany
 roślin uprawnych. W sumie kolekcja obejmowała 219 odmian
 różnych roślin: głównie rzepaku ozimego, jęczmienia ozimego
 i jarego, żyta, pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego
 i jarego, owsa, kukurydzy, soi oraz roślin bobowatych.
 Duże zainteresowanie stoiskiem OSChR w Poznaniu świadczy
 o potrzebie badania gleb oraz optymalnego nawożenia.
 O ile w sobotę (w pierwszym dniu Targów) było oficjalne
 otwarcie i bardzo branżowo, to niedziela przyciągnęła
 prawdziwe tłumy rolników z rodzinami, a także osoby nie
 związane z branżą rolniczą. Na zwiedzających czekały
 wystawy zwierząt, kolekcje roślin na poletkach
 doświadczalnych, wystawy sprzętu rolniczego, pokazy
 dronów  i liczne stoiska - głównie ogrodnicze i
 gastronomiczne, oraz występy lokalnych zespołów.

Statuetka Dyrektor Sielinko 2018
Medalion im. Aleksandra hr. Szembeka przyznany Stacji
za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi Dyrektorowi
OSChR w Poznaniu Panu Zdzisławowi Krukowi wręczył
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Pan Bogdan Fleming.
Dyrektor statuetka 2018

Stacja otrzymała statuetkę „PRZYJACIEL SIELINKA”, którą Pani Wiesława Nowak - Dyrektor WODR w Poznaniu
przekazała na ręce Dyrektora Stacji Pana Zdzisława Kruka.

Jubileuszowe Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Pan Ryszard Zarudzki, który honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżnił 7 pracowników Stacji (poniżej):
Bartkowiak Sielinko 2018 Matuszewski Sielinko 2018
Pana Antoniego Bartkowiaka Pana Wiesława Matuszewskiego
Pawliczak Sielinko 2018 Szepietowski Sielinko 2018
Pana Zbigniewa Pawliczaka Pana Ireneusza Szepietowskiego
Tomkowiak Sielinko 2018 Urbanowicz Sielinko 2018
Panią Danutę Tomkowiak Panią Renatę Urbanowicz
Zbiorcze Sielinko 2018 Stoisko Sielinko 2018
Odznaczeni pracownicy Stacji Stoisko OSChR w Poznaniu