1. Dział Laboratoryjny oferuje usługi w zakresie:
 
   • analiz gleb mineralnych i organicznych
    • analiz gleb i podłoży ogrodniczych
    • analiz roślin
    • analiz nawozów
    • oznaczenia zawartości mikro i makroelementów oraz metali ciężkich w glebie i roślinie
    • analiz azotanów w owocach, warzywach i przetworach.
    Nasze Laboratorium jest uprawnione do wykonywania badań zgodności nawozów
    pod znakiem "NAWÓZ WE" z wymaganiami Unii Europejskiej.
    Dział Laboratoryjny jest akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji
                                                                          - certyfikat Nr AB 317.

    Zakres akredytacji znajduje się na stronie PCA www.pca.gov.pl.

2. Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa:
    • opracowuje  zalecenia nawozowe oraz mapy zasobności gleb w makro i mikroelementy
    • prowadzi doradztwo w zakresie:
       • potrzeb nawożenia mineralnego gleb
       • wapnowania gleb
       • dolistnego nawożenia azotem i mikroelementami
    • prowadzi szkolenia w zakresie nawożenia gleb
    • organizuje nadzór nad pobieraniem prób gleb i roślin.


Pobierz ten cennik.
Cennik podstawowe
                                   

 
Cennik dodatkowe