W A Ż N A  informacja dotycząca realizacji „Ogólnopolskiego programu
regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”
.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie
informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. został wykorzystany krajowy limit
skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 295 932 125 euro,
co stanowi maksymalną łączną kwotę pomocy de minimis przyznanej dla przedsiębiorstw
z sektora produkcji rolnej.

Informujemy, że wnioski w ramach Ogólnopolskiego programu przyjmowane
i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wypłaty środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu dla wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach realizacji
Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie” w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis
w rolnictwie zostały wstrzymane do 31.12.2019 r. Po określeniu nowego limitu,
od 01.01.2020 r. będą realizowane wypłaty środków wg kolejności wpływu
wniosków do
Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, do wyczerpania alokacji
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


RODO OSChR                   
         Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu:

 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, makro- i mikroelementy, zasolenie, metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo dotyczące nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów,
 • prowadzi działalność szkoleniową,
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji
  przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
  i samorządowym.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu jest jedną z siedemnastu Stacji
Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.

 

Laboratorium Stacji pracuje w oparciu o system zarządzania
zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005

 

Stacji Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest Krajowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.
Stacja:

 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów
  ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, Makro- i mikroelementy, zasolenie
  metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo w sprawie nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące
  zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego
  stosowania nawozów,
 • prowadzi działalność szkoleniową
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji
  przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring cen nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
 • i samorządowymi.

Dodatkowe informacje