Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza w Poznaniu zatrudni 

Pracownika w Dziale Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe z dobrą znajomością zagadnień rolniczych
 • Zamieszkanie na terenie rejonu wskazanego w naborze
 • Łatwość nawiązywania kontaktów z klientem
 • Umiejętność współpracy ze społecznymi i samorządowymi jednostkami lokalnymi
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Dobra organizacja pracy
 • Mile widziane doświadczenie w pracy doradczej
 • Sprawna obsługa komputera i znajomość programów pakietu Office
 • Mile widziana praktyczna znajomość zagadnień związanych z obsługą urządzeń GPS i kasy fiskalnej
 • Rzetelność finansowa, terminowość systematyczność, skrupulatność i dokładność
 • Prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie badań zasobności gleb w gospodarstwach rolnych dla potrzeb doradztwa nawozowego
 • Nadzór nad pobieraniem oraz samodzielny pobór prób, zabezpieczenie sprzętu oraz zabezpieczenie i dostarczenie pobranych prób do OSChR
 • Przekazywanie opracowanych wyników badań producentom rolnym
 • Działalność szkoleniowa w zakresie wykorzystania wyników badań do racjonalnego nawożenia i wapnowania gleb
 • Organizacja badań dla potrzeb doradztwa i ochrony środowiska – gleb, roślin, pasz, nawozów, osadów i innych
 • Współpraca z urzędami gmin w zakresie monitorowania gleb użytkowanych rolniczo, pozostałych zadań określonych w ramach agrochemicznej
 • Pobieranie prób nawozów i innych środków celem dopuszczenia ich do obrotu
 • Realizacja dodatkowych zadań zlecanych przez MRiRW, KSChR w Warszawie, IUNG w Puławach oraz inne jednostki
 • Realizacja zadań określonych tematem  „Monitoring zawartości w glebie azotu mineralnego oraz  N, P, azotanów i fosforanów w wodzie”
 • Inne zadania wspierające sektor rolnictwa `

Miejsce pracy:

 • teren gmin: „ Brodnica, Czempiń, Dopiewo, Jaraczewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Krzykosy, Książ, Luboń, Mosina, Nowe Miasto, Poznań, Puszczykowo, Stęszew, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • niezbędne narzędzia do pracy w terenie i wykonywania zadań

Dokumenty należy składać w siedzibie OSChR w Poznaniu, ul. Sieradzka 29 do dnia 15 kwietnia 2023r

Dodatkowe informacje udzielane będą pod tel. 61 868 48 36

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

UWAGA! OD 8.02.2023 ZMIANA WZORU PLANU NAWOŻENIA.

Szczegóły w zakładce Opiniowanie Planów Nawożenia


Szanowni Państwo
.
Klienci Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu !
        
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym
zagrożenia epidemicznego w Polsce z powodu koronawirusa,
w kontekście podjętej przez Radę Ministrów decyzji o zamknięciu
szeregu placówek publicznych, zwracamy się do Państwa
z uprzejmą prośbą, aby załatwianie spraw bezpośrednio
w OSChR Poznań ograniczyć do minimum.
          
W trosce o zminimalizowanie ryzyka ewentualnych zachorowań
i rozprzestrzeniania się tej groźnej dla zdrowia i życia infekcji
prosimy o rozważenie przesunięcia terminów załatwianych spraw
na czas, w którym taka wizyta będzie bezpieczna.
          
Proponujemy załatwianie wszelkich spraw telefonicznie
(internetowo) w sytuacjach, kiedy to tylko możliwe.

 

 W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy
o kontakt z pracownikiem terenowym
(*).
   
Prosimy również o wyrozumiałość, gdy termin realizacji zleceń ulegnie
zmianie z powodu dynamicznie zmieniającej się,
niezależnej od nas sytuacji.
               
Będziemy wdzięczni za dostosowanie się do powyższych sugestii,
ponieważ tylko odpowiedzialne zachowania mogą uchronić
zarówno Państwa, jak i pracowników Stacji przed groźną infekcją.

 


W A Ż N A  informacja dotycząca realizacji „Ogólnopolskiego programu

regeneracji
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.


Z dniem 1 kwietnia 2020 r. został wznowiony nabór wniosków
oraz nastąpiła zmiana wzorów wniosku i załączników

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dotację do wapnowania oraz Wniosku o wydanie opinii OSChR.

         W przypadku Wniosku do WFOŚiGW w Poznaniu należy wpisać w klauzuli E
             pkt.1:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                     w Poznaniu, ul.Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań,
                                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             pkt.2:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Zachęcamy

     Gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) oraz przedsiębiorstwa
     przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu

     Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu
     i zwrot kosztów części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego
     tą gwarancją
(tzw. dopłata do oprocentowania kredytów obrotowych).

            Polecamy uwadze: 1. List intencyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
                                           2. Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie.
                                           3. Ofertę z Funduszu Gwarancji Rolnych (plakat).


Okręgowa
Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu:
 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, makro- i mikroelementy, zasolenie, metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo dotyczące nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów,
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
  i samorządowymi.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu jest jedną z siedemnastu Stacji
Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.

 

Laboratorium Stacji pracuje w oparciu o system zarządzania
zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025 : 2018-02

 RODO OSChR

 

Stacji Chemiczno-Rolniczych, z których nadrzędną jednostką jest Krajowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza w Warszawie.
Powołane są one do szeroko pojętych badań na rzecz środowiska rolniczego.
Stacja:

 • wykonuje analizy gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów
  ściekowych, podłoży ogrodniczych (pH, Makro- i mikroelementy, zasolenie
  metale ciężkie oraz inne parametry),
 • prowadzi doradztwo w sprawie nawożenia,
 • opracowuje plany nawożenia, bilans N, P, K, ekspertyzy, opinie dotyczące
  zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego
  stosowania nawozów,
 • prowadzi działalność szkoleniową
 • prowadzi monitoring Nmin oraz monitoring wód na potrzeby realizacji
  przepisów dyrektywy azotanowej,
 • prowadzi monitoring cen nawozów mineralnych,
 • współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, administracyjnymi
 • i samorządowymi.

Dodatkowe informacje