FORUM ROLNICZE

5 lutego br. odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Śremskiego. Gospodarzem spotkania był
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Śremie – Tadeusz Mieloch. Spotkanie odbyło się
w miejscowości Sosnowiec. Mieliśmy okazję gościć około 85 słuchaczy, w tym przedstawicieli
instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz Posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa
Dolatę.

Fotka 1

Pierwszy głos zabrał Starosta Śremski Zenon Jahns, który przybliżył organizację 100-lecia
odzyskania niepodległości przez nasze miasto oraz organizowaną przez Burmistrza Śremu rocznicę
Powstania Wielkopolskiego, serdecznie zapraszając wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniach
organizowanych przy okazji wymienionych uroczystości.
Następnie informacje z zakresu działalności Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Poznaniu
zostały przedstawione przez dyrektora - Pana Zdzisława Kruka. Pan dyrektor przede wszystkim
apelował do rolników o badanie swojej gleby. Przebadanie próbki to koszt 13,12 złotych do ha –
niewiele, mimo to glebę bada tylko 80 rolników rocznie w naszym powiecie. Jest to bardzo ważne.
Przeprowadzone badania wykazały, że 34% gleb województwa ma odczyn bardzo kwaśny
i kwaśny, a 35% lekko kwaśny. Jakie są tego skutki? Utrudnione pobieranie składników
pokarmowych, uaktywniają się toksyczne związki glinu oraz manganu, wzrasta pobieranie metali
ciężkich, prowadzi to również do zmniejszenia plonów i pogorszenie ich jakości. W związku z tym
na tych glebach istotne jest wapnowanie. Rolnicy mieli również okazję wysłuchać szczegółowej
instrukcji na temat pobierania próbek gleb.

Fotka 2

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odniósł się do wypowiedzi lekarza
weterynarii oraz uzupełnił ją o kilka rad, które odnosiły się głównie do przestrzegania zasad
bioasekuracji. Wypowiedział się również na temat: redukcji pogłowia dzików, projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt. Poruszył także kwestie dotyczącą perspektyw rozwoju rolnictwa w kontekście
coraz większych problemów przy inwestycjach w nowoczesne budynki inwentarskie.

Fotka 3