Plakat

Dnia 19 października 2017r. w Sielinku odbył się
„Dzień Kukurydzy WODR”.
Wydarzenia z tym związane miały miejsce na polach
w Sielinku oraz w budynku Muzeum Gospodarki Mięsnej.
Otwarcia na poletkach z kukurydzą dokonał zastępca
dyrektora WODR w Poznaniu Pan Maciej Szłykowicz.
W dalszej części omówiono kolekcję 40 odmian
kukurydzy firm: Pionner, KWS, Saaten Union, Euralis,
HR Smolice, Saatbau, HR Danko, Maisadour, FarmSaat.
Po prezentacji odmian nastąpił pokaz zbioru kukurydzy
z oceną wilgotności i plonowania poszczególnych
odmian.
Jeszcze podczas zbiorów kukurydzy uczestniczący
w pokazach przemieścili się do budynku Muzeum Gospodarki Mięsnej, gdzie odbyły się wykłady:
- Systemy wspomagania decyzji w ochronie kukurydzy
   (Roman Szulc, WODR w Poznaniu).
- Zalety nawozu organiczno-mineralnego z aktywnym
   hydratem wapnia (Weronika Baldys, firma Team-Rol.).
Dzień Kukurydzy WODR w Poznaniu zakończono
poczęstunkiem. Stanowiło to okazję do wymiany
doświadczeń zdobywanych przy uprawie tej rośliny
oraz do spotkań z naukowcami i producentami środków
produkcji wykorzystywanych w technologii uprawy
kukurydzy. 

Sielinko2017 1 Sielinko2017 2

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu na Dniu Kukurydzy w Sielinku
reprezentował Dyrektor Stacji Zdzisław Kruk oraz specjalista terenowy Zbigniew Pawliczak.