plakat w2.0

 W dniach 3-4 czerwca w Sielinku już po raz 24 odbyły
się Wielkopolskie Targi Rolnicze oraz 23 Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Obydwa te wydarzenia honorowym patronatem objął
Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
W targach i wystawie zwierząt uczestniczył
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - Pan Ryszard Zarudzki, który przy
stoisku OSChR w Poznaniu uzyskał pełne informacje
dotyczące analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, nawozów, osadów ściekowych, podłoży
ogrodniczych oraz doradztwa nawozowego i planów
nawożenia.

stoisko wodr

    Zwiedzający mogli porozmawiać i wymienić się uwagami z przedstawicielami firm z branż szeroko
rozumianego rolnictwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja odmian roślin rolniczych, m. in. zbóż ozimych i jarych, strączkowych, a także roślin energetycznych prezentowanych na poletkach.
Nie zabrakło maszyn i urządzeń oraz firm działających na rzecz rolnictwa.
Piękna pogoda sprawiła, że rolnicy tłumnie zjechali  do Sielinka.
DSC 0929 DSC 0931
IMG 0231 IMG 0267

IMG 7076

IMG 7080

 Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku
reprezentował Dyrektor Stacji Zdzisław Kruk oraz specjalista terenowy Zbigniew Pawliczak.