plakat wtr 2016

Już po raz 23 w Sielinku w dniach 4-5 czerwca odbyły
się Wielkopolskie Targi Rolnicze. W wystawie wzięły
udział firmy z branż: maszynowych, nasiennych,
nawozowo-paszowych, hodowlanych, budowlanych i
wszelkich innych związanych z rolnictwem oraz jego
obsługą. Podczas trwania targów odbyła się Regionalna
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której zaprezento-
wano czołówkę hodowlaną bydła mięsnego i mlecznego,
trzody chlewnej, koni, owiec, kóz oraz drobiu.
Na obszarze 3 ha przedstawiono kolekcję roślin
uprawnych o szerokim przekroju odmianowym z uwzględnieniem odmian zalecanych przez COBORU.
Piękna pogoda sprawiła, że rolnicy tłumnie zjechali do Sielinka. Miła atmosfera była okazją do odnowienia kontaktów, wymiany doświadczeń i zapoznania się
z nowościami branży rolniczej.


IMG 6913
IMG 6907 IMG 6912

Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu na Wielkopolskich Targach Rolniczych reprezentowali:
Dyrektor Stacji Zdzisław Kruk oraz specjaliści terenowi Antoni Bartkowiak i Zbigniew Pawliczak.